Toiminta

Kasvuntuki yli esteiden toiminta

Kasvuntuki yli esteiden on hyväksytty tuottamaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisia sosiaalipalveluja Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Toimimme sekä perinteisten yksilö- ja ryhmäohjauksen menetelmin että soveltaen uudempia ohjaamisen menetelmiä.

Toimintamuotoja ovat:

 • sosiaalinen kuntoutus
 • tuettu työtoiminta
 • Kelan NUOTTI-valmennus
 • sosiaalipedagoginen hevostoiminta
 • ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus
 • jälkihuolto
 • luonnon ja eläinten voimaannuttavien ja hoivaavien elementtien käyttö tapaamisissa (green care -lähestyminen)

Meillä on hevosia ja hovawart Milla on alueen vahti, joka ilmoittaa tulijat innokkaasti. Luottamuksen saatuaan se on rapsutusten ystävä. Kissat kehräävät helposti kiitoksen silityksistä. Näin eriluonteisten eläinten kohtaaminen opettaa löytämään omia tunteita ja myös ilmaisemaan niitä. Lisäksi tallin toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuden tutustua muutoinkin luontoon, esim. kiivetä Kasurilan rinteelle, missä meillä on nuotiopaikka. Iltapimeällä nuotiolla istuminen saattaa jättää pysyviä tunnekokemuksia nuorelle.

20200331_213901

Arvoperusta ja yleiset tavoitteet

Toimintamme perustuu mm. seuraaville arvoille:

 • Jokaisen elämä on tärkeä ja arvokas
 • Nuorten erilaisuuden hyväksyminen
 • Nuorten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • Ihmissuhteiden merkitys elämässä
 • Perinteiset arvot kunniaan (esim. perhe, lapset, kohtuus, seksi)
 • Nuorilta oppiminen ja oman työn kehittäminen sitä kautta

Perustehtävänämme on:

 • Kulkea rinnalla, kuunnella, olla läsnä ja tavoitettavissa
 • Tukea elämänhallinnan taitoja (esim. päihteet, raha, ihmissuhteet)
 • Auttaa selviytymään arkipäivän vaatimuksista (esim. asiointi)
 • Tukea ja rohkaista nuoria opiskelemaan tai työhön
 • Aktivoida nuorta johonkin toimintaan, mikäli opiskelu tai työ ei onnistu esim. sairauden takia
 • Sosiaalisten taitojen kehittäminen ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisen harjoittelu
 • Empaattisuuden kehittäminen (eläinten hoitaminen)
 • Itsehillinnän kehittäminen (hevostoiminnan on tutkimuksissa todettu vaikuttavan positiivisesti nuorten itsehallintaan sekä kohottavan nuorten itsetuntoa)
 • Perustehtävien toteuttamiseen pyrimme nuorekkaalla tavalla viljellen huumoria ja jopa pientä pelleilyäkin, vaikka puhumme tärkeistä, perinteisiä arvoja kunnioittavista asioista.

Toimintaympäristö

Eläinavusteinen toiminta järjestetään Kasurilan Ratsutallilla (www.kasurilanratsutalli.com). Ratsutalli aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa tuolloin valmistuneissa tiloissa. Tallilla on yhteensä 7 hevosta ja ponia, mitkä ovat hyvin koulutettuja ja toimintaan sopivia. Tallilla on järjestetty jo aiemmin sekä erilaisille ryhmille että erityistä huomiota tarvitseville henkilöille ratsastus- ja hevostoimintaa.


Toiminnasta vastaavat

Sami Shemeikka, terveystieteiden maisteri, terveystiedonopettajan pätevyys, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työskennellyt mm. opettajana ja nuorten jälkihuollon vastaavana ohjaajana

Sari Shemeikka, yrittäjä, yhteisöpedagogi (amk), hyvinvointikoordinaattori (yamk) opiskelija, lähihoitaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kelan NUOTTI-valmentaja, hevosharrasteohjaaja, kokemusta erityislasten opetuksesta, vapaa-aikatoimen sihteerinä toimimisesta (nuoriso-, kulttuuri-, raittius- ja liikuntatoimesta vastaaminen) sekä ratsastuskouluyrittäjyydestä.